Tag-araw[タナガ (Tanaga)]
k_osamu

Hulyo nakita saya,
lapit ng tao at siya,
hangin sa aking puso,
init talaga biso.


伝統定型各種 Tag-araw[タナガ (Tanaga)] Copyright k_osamu 2022-04-25 04:27:05
notebook Home 戻る  過去